Očkování můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

Očkování povinné: tj. očkování dětí do 19 let dle platného očkovacího kalendáře . Dále je povinné očkování u osob, které jsou při svém povolání vystaveni zvýšenému riziku, dále očkování při nebezpečí vzniku epidemie a dále očkování při úrazech a poraněních. Povinné je také očkování proti invazivním pneumokokům u rizikových dětí. U dospělých je povinné očkování proti tetanu


Očkování prováděná na vyžádání: jsou to očkování nepovinná, poskytovaná za úhradu pacientem nebo s příspěvkem státu. Např. očkování proti invazivním pneumokokům, žloutence A,B, proti meningokokům, proti klíšťové encephalitidě, proti planým neštovicím, proti chřipce, rotavirovým průjmům, očkování proti rakovině děložního čípku.

Povinné + doporučené očkování hrazené státem. Kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem aplikuje, je shrnuto do očkovacího kalendáře, aktualizace březen 2013:
Věk dítěte Pravidelné očkování, hrazené státem Očkovací látka
4. den až 6. týden očkování proti tuberkulóze, pouze u rizikových dětí BCG vaccine SSI
od 9. týdne
1. dávka
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B, očkování proti invazivním pneumokokům - nepovinné, doporučené, hrazené Infanrix Hexa
Prevenar nebo Synflorix
za měsíc po 1. dávce
2. dávka
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B, očkování proti invazivním pneumokokům - nepovinné, doporučené, hrazené Infanrix Hexa
Prevenar nebo Synflorix
za měsíc po 2. dávce
3. dávka
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B očkování proti invazivním pneumokokům - nepovinné, doporučené, hrazené Infanrix Hexa
Prevenar nebo Synflorix
za 6 měsíců po 3. dávce
4. dávka
(nejpozději do 18 měsíců věku)
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B očkování proti invazivním pneumokokům - nepovinné,doporučené, hrazené Infanrix Hexa
Prevenar nebo Synflorix
od 15. měsíce spalničky, příušnice a zarděnky - 1.dávka Priorix
21. - 25. měsíc, event. později spalničky, příušnice a zarděnky - přeočkování Priorix
od dovršení 5. do dovršení 6. roku záškrt, tetanus a dávivý kašel Infanrix
od dovršení 10. do dovršení 11. roku černý kašel, tetanus, záškrt, přenosná dětská obrna Boosterix - Polio
od dovršení 13. do dovršení 14. roku očkování proti lidským papilomavirům. 3 dávky - pschéma Cervarix 0, 1, 6 měsíců, Silgard 0-2-6, očkování nepovinné, doporučené, státem pro tento věk dívkám hrazené. Cervarix, SilgardOčkování proti závažným infekcím prováděná na vyžádání: některé pojišťovny finančně přispívají klientům na jednotlivé vakcíny, na vybranou vakcínu před aplikací vystavíme recept. K tomuto očkování využijte kromě běžných ordinačních hodin také naší odpolední ordinace každý 3. pátek v měsíci. Pro event. nárokování náhrady za vakcínu ze strany vaší zdravotní pojišťovny si uschovejte účtenku z lékárny. Očkujeme proti:

Očkování proti pneumokokovým infekcím, vakcína Prevenar 13, Synflorix
Invazivní kmeny bakterie Streptoptococcus pneumonie, tzv. pneumokoky dnes patří mezi závažné patogeny vyvolávající invazivní onemocnění především v nízkých věkových skupinách. Způsobují závažné záněty mozkových blan a mozku, celkové infekce, závažné záněty plic s rozpadem plicní tkáně, opakované záněty středního ucha. Očkování je pro děti doporučené, ale není povinné. Povinné je toto očkování pro rizikové skupiny dětí- děti trpící chronickými plicními onemocněními (vrozené vývojové vady, mukoviscidosa, bronchopulmonální dysplasie) , děti trpící opakovanými záněty středního ucha s frekvencí více než 4x za rok , děti s kochleárními implantáty , děti po transplantacích orgánů , děti před nebo po onkologické terapii, děti , kterým se nevyvinula nebo nefunguje slezina, děti se závažnou poruchou imunity , děti na dlouhodobé terapii kortikoidy nebo jinými léky potlačujícími imunitu, děti po umělé plicní ventilaci, pro děti s porodní hmotností pod 1500g.Toto očkování hradí plně zdravotní pojišťovny .
Od 1.1.2010 stát částečně hradí očkování proti pneumokokům také ostatním dětem, ale jen u těch, u kterých se začne očkovat do 5. měsíce věku. Doplatek na jednotlivou dávku v naší ordinaci v roce 2012 je 480 Kč –vakcína Prevenar 13, vakcína Synflorix je bez doplatku. Pro ostatní děti je tato vakcína nehrazená , cena je cca 1500,- Kč/dávku, je nutné aplikovat 4-1 dávku dle stáří dítěte.


Virová hepatitida typu A, vakcína Havrix junior, Havrix adult
Virovou hepatitidou typu A nejčastěji onemocní děti ve věku 5-14 let (přenos zejména v rámci kontaktních epidemie v kolektivech,rodinách ) ,dále mladí dospělí do 35 let, cestovatelé (i do jihoevropských zemí, středomoří). Po aplikaci dvou dávek se u zdravých lidí vytvoří protilátky na celý život.
Očkuje se 2 mi dávkami v rozmězí 6-10 měsíců, cena 1 dávky je cca 800-1000 Kč., zatím není nutné další přeočkování.


Klíšťová meningoencephalitida , vakcína FSME 0,25 nebo 0.5, ENCEPUR pro děti nebo dospělé>
. Toto onemocnění přenášejí klíšťata, je to těžké onemocnění centrální nervové soustavy.Doporučuje se očkovat v zimních měsících, kdy se klíšťata v přírodě méně v aktivní formě. Vakcína nechrání proti onemocnění – boreliose, které také přenášejí klíšťata. Zde zatím neexistuje lidská vakcína.
Základní očkování – očkuje se 3 mi dávkami v rozmezí 0-12 měsíců, cena 1 dávky je cca 400-700 Kč. První přeočkování je po 3 letech, všechna další za 3-5 let.


Meningokoková meningoencephalitida, vakcína Menjugate, NeisvaC, Menveo, Meningococcal polys.A+C
Onemocnění vyvolává několik typů bakterií - meningokoků různých typů , v našich oblastech nejčastěji B,C,A, v exotičtějších krajích také W,Y.
K přenosu dochází vzdušnou cestou kapénkovou nákazou. Onemocnění je vážné, jeho průběh je někdy velice rychlý, onemocnění často končí smrtí nebo zanechává těžké trvalé následky.. Proti typu B očkovací látka v dohledné době přijde na trh. Existuje kombinovaná očkovací dávka proti meningokoku A+C(Meningococcal A+C), očkuje se jednou dávkou a obranyschopnost vydrží maximálně 3 roky. Dále existuje očkovací látka pouze proti meningokoku C(Menjugate, NeisvaC), a očkovací látka proti meningokoku A,C,W,Y(Menveo), očkuje se jednou dávkou, přeočkování je za 7-10 let .Nejvíce ohrožená skupina pro toto onemocnění je skupina dětí do 6 ti let a skupina adolescentů a mladých dospělých.
Aplikuje se 1 dávka, cena je cca 700-1300 Kč.


Vakcina proti 4 typům lidských papilomavirů, nejčastěji způsobujících závažná onemocnění v oblasti ženského pohlavního ústrojí
Vakcína Cervarix a Silgard je určena dívkám mezi 11.-26. rokem života, chrání je před nejčastějšími a nejzávažnějšími lidskými papilomaviry. Ty způsobují ve vysokém procentu rakovinu děložního hrdla a závažné dysplastické změny děložního hrdla, méně často rakovinu hltanu a hrtanu. Vakcína Silgard navíc chrání před genitálními bradavicemi , tzv. kondylomaty . Vakcíny mají pro výše uvedená onemocnění vysokou účinnost. Vakcína nejúčinněji chrání dívky a mladé ženy, pokud se aplikuje před začátkem aktivního pohlavního života. Pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa musí pokračovat i po očkování !!! Více na www.musitevedet.cz
Aplikují se 3 dávky během 6 ti měsíců, cena 3 dávek je cca 10 000 Kč, pojišťovny vakcínu hradí pouze dívkám ve věku : den 13. narozenin-den 14. narozenin.


Očkování proti rotavirovým infekcím kojenců a batolat
Očkovací dávka Rotarix a Rotatec je určen k aktivní imunizaci dětí od 6 týdnů věku za účelem prevence gastroenteritidy(zánětu trávicího traktu) způsobené rotavirovou infekcí. Očkovací látka se podává ústy. Očkovací schéma se skládá ze dvou resp. tří dávek. První dávka se může podávat od 6 týdnů věku. Interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Dávky očkování by se měly aplikovat pokud možno před dosažením věku 16 týdnů ,očkovací schéma ale musí být dokončeno nejdéle do 24. týdne věku. Cena za jednu dávku je cca 1500-2000 Kč


Očkování proti planým neštovicím, vakcína Varilrix, kombinovaná vakcína Priorix tetra (spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice)
Plané neštovice, varicella, je nepříliš vážné virové onemocnění s typickou vyrážkou, postihne-li organismus v dětství. U dospělých může mít závažný průběh, proto doporučuji očkování proti planým neštovicím především dětem, které neprodělaly toto onemocnění do období začátku staršího školního věku. Očkují se ale také jedinci , kteří mají závažnější defekt imunity , děti zařazené do transplantačního programu, děti s nádorovým bujením, děti léčené léky potlačujícími imunitu. V případě kontaktu těchto rizikových osob s varicellou se doporučuje i tzv. postexpoziční vakcinace do 3 dnů po kontaktu. Varicella může být i nepříjemnou komplikací v těhotenství , s následným postižením plodu, a má se za to, že mladé ženy, které varicellu neprodělaly a plánují graviditu, by měly být očkovány nejméně 3 měsíce před otěhotněním. Další cílovou skupinou pro očkování jsou děti , které žijí v rodině, kde by mohli při onemocnění planými neštovicemi ,ohrozit člena rodiny, který plané neštovice neprodělal , a který je v onkologické léčbě, nebo na léčbě preparáty potlačujícími imunitu . Očkování se provádí živou, oslabenou vakcínou, 2 mi dávkami vakcíny Varilrix v intervalu 0-8/12 týdnů, cena 1 dávky vakcíny Varilrix je cca 1400-1700 Kč, malé děti 2 mi dávkami vakcíny Priorix tetra v intervalu 0-6 měsíců, cena vakcíny je 2000-2300 Kč.


Očkování proti chřipce, vakcína např. Influvac, Vaxigrip
Očkování zahajuje hlavní hygienik v období prvních zimních měsíců, kdy je dovezena do ČR příslušná vakcína. V souladu s výsledky odborných publikací se doporučuje očkovat proti chřipce děti : s opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích, pacienty s chronickými farmakologicky léčenými plicními a kardiologickými onemocněními (astma bronchiale, bronchopulmonální dysplasie, cystická fibrosa, vrozené vady srdce a plic atd.), děti s primárními i druhotnými defekty imunity, děti s chronickým onemocněním jater a ledvin, hematoonkologičtí pacienti, transplantovaní , imunosuprimovaní pacienti, pacienti s diabetes mellitus a jinými metabolickými poruchami. Dle vyhlášky MZ č. 225/2005 Sb. je ve vybraných případech očkování hrazeno ze zdravotního pojištění. Aplikuje se jedna dávka, cena cca 100-200 Kč.


Více se o očkování dozvíte na www.ockovani.com, www.ockovanideti.cz