Milí rodiče , milé děti

Vítáme Vás na internetových stránkách ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Máte zde možnost zjistit základní údaje o provozu ordinace, ordinační hodiny, kde nás najdete, telefonické a internetové spojení, krátké curiculum vitae lékařů a sestřičky , informace o našich službách, můžete si prohlédnout očkovací kalendář pro děti žijící v ČR, pozvání na setkání s nastávajícími maminkami, najdete zde přehled doporučených preventivních prohlídek.

Poskytujeme pojišťovnami plně hrazenou léčebnou a preventivní péči dětem a dospívajícím od narození do l9 ti let věku. Dále provádíme nepovinná očkování na vyžádání rodičů, máme k dispozici přístroj na vyšetření CRP – přístroj k odlišení bakteriální a virové infekce, ultrazvukový inhalátor, jsme schopni zajistit zapůjčení kojenecké váhy.
 Aktuálně X
Všechny aktuální informace hledejte na novém webu:

www.mudrbelorova.cz zavřít okno 
!
Jedenkrát za dva měsíce pořádáme setkání s pediatrem pro nastávající maminky
Spolupracujeme s řadou odborných ambulancí obsazených kvalitními konsiliáři, spolupracujeme s Dětskou klinikou Fakultní Thomayerovy nemocnice a IPVZ, Klinikou dětského a dorostového lékařství l. lék. fakulty a VFN- Karlov , s dětskými klinikami FN Motol

V době naší nepřítomnosti je vždy zajištěn zástup kolegyněmi – pediatry, sídlícími ve stejném místě jako je naše ordinace .