.pdf - Souhlas s nepovinným očkováním
.pdf - Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
.pdf - Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování
.pdf - Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách